Fietsparkeerstudie Sint-Truiden

Fietsen in Sint-Truiden is al een hele poos up & coming. Die trend blijft stijgen, en de stad wil de bijkomende uitdagingen de baas blijven/voor zijn: een fiets op een kwalitatieve en veilige manier stallen is een belangrijke voorwaarde om te blijven fietsen. En dus gingen wij aan de slag met een fietsparkeerstudie.

20201106-113201-cropped.jpg

De stad Sint-Truiden wil haar fietsparkeervisie en -strategie verder uitwerken met concrete locaties, capaciteiten en type stallingen. Het bestuur koos in eerste instantie voor het stuk tussen de N3, N80 en de spoorlijn. Het projectgebied behelst dus voornamelijk het historisch stadscentrum van Sint-Truiden.

Het parkeerbeleid vandaag en in de toekomst

De stadsdiensten van Sint-Truiden leverden ons het huidig aanbod aan stallingen aan en wij brachten dit met Traject verder in kaart via een terreinbezoek. Aan de hand van deze data maakten we een exhaustieve analyse van het fietsparkeerbeleid en het aanbod aan fietsenstallingen in het centrum van Sint-Truiden.

Op basis van de vaststellingen en conclusies uit de analyse werkten we een fietsparkeerstrategie uit met doelstellingen en concrete richtlijnen. We pasten deze aan naargelang type gebied of type attractiepool. Tot slot poneerden we randvoorwaarden om een efficiënt en volwaardig fietsparkeerbeleid uit te rollen.

Winst op korte termijn

Het stadsbestuur Sint-Truiden kan hier op korte termijn efficiënt mee aan de slag gaan en de strategie en richtlijnen toepassen op het terrein. Het fietsparkeerplan moet het fietsverkeer laten toenemen, het fietscomfort verhogen en het draagvlak voor de fiets bij Truienaars vergroten.

594f3ba0-fd36-4d9d-b147-6dfebab1.jpg

Ontdek hier onze andere fietsprojecten

Bekijk al onze projecten