Fietsstraten Deinze

De fietsstraat is aan een opmars bezig. Terecht, want het is een relatief eenvoudige ingreep om fietsers meer zichtbaarheid te geven in het straatbeeld. Tegelijk nemen het aantal fietsverplaatsingen en de veiligheid op de weg erdoor toe. Stad Deinze heeft dat begrepen. Om de realisatie van een aantal fietsstraten doordacht aan te pakken, schakelde het bestuur onze hulp in.

05-achterstraat-deinze-02.jpg

Ambitie die verder reikt

De Leiestad investeert al langer in goede fietsinfrastructuur, en dat loont. Zo passeerden in 2019 drie keer zoveel fietsers aan het station als in 2017. Maar de ambities lagen hoger. Het stadsbestuur wilde werk maken van een degelijk fietsstratenplan. Met als basis de vragen "Waar?" en "Hoe?", en met de meest actuele fietskennis gingen we samen met Deinze aan de slag.

afbeelding33.png

Fietsstraat als sluitstuk van het fietsroutenetwerk

Fietsstraten vertrekken best vanuit een netwerklogica. Voor de vraag "Waar?" vormden de (bovenlokale én lokale) functionele fietsroutes dus het startpunt. We inventariseerden de hiaten in het netwerk: waar ligt nog geen kwalitatieve fietsinfrastructuur? Waar komen veel fietsers samen en is een fietsstraat verantwoord? Welke verbindingen verdienen versterking? De resultaten van grondige deskresearch werden met inzichten uit plaatsbezoeken bijgestuurd.

De medewerkers van Traject kwamen ter plaatse en deden dat op het juiste moment, ook al is dat om 8u ’s morgens. Zo konden ze aan den lijve ondervinden wat de fietsochtendspits in Deinze betekent.

0009-vermeulenjan.png

Jan Vermeulen - Burgemeester Stad Deinze

Voor de vraag “Hoe?” werkten we een inspiratiebundel uit. Een fietsstraat staat of valt met een herkenbaar straatbeeld. We gaven voorbeelden van inrichtingsmogelijkheden en zichtbaarheid. Zo is het duidelijk voor alle weggebruikers dat de fietser voorrang krijgt in de straat.

afbeelding34.png

Een finaal gedragen plan

Het nieuwe fietsstratenplan werd in nauwe samenwerking met de bevoegde diensten opgemaakt. De inzichten en acties goten we in een duidelijke communicatienota om ook de inwoners van Deinze te kunnen informeren. Kort na de definitieve goedkeuring van de studie werden in Deinze al de eerste straten omgedoopt tot fietsstraat.

Ontdek hier onze andere fietsprojecten

Bekijk al onze projecten