Fietsbeleidsplan Torhout

Torhout ziet graag meer fietsende burgers in de stad en wil daarom sterk inzetten op fietsveiligheid. Om niet zomaar lukraak ingrepen uit te voeren, vroegen ze ons om samen het grotere plaatje te bekijken en een globale visie en strategie uit te werken in de vorm van een fietsbeleidsplan.

groene-62-6.jpg

Hoe fietsen? Veilig fietsen!

Fietsen in Torhout, hoe willen we dat dit eruit ziet? De veiligheid van de fietser staat voorop en zorgt er automatisch voor dat fietsen aantrekkelijker wordt, en zo krijg je de Torhoutenaar aan het fietsen. Maar er is meer aan: de burger moet ook z’n weg vinden. Een lokaal functioneel fietsroutenetwerk (LFF) kan hier soelaas bieden.

We schrijven in het Fietsbeleidsplan een globale visie op fietsen in Torhout uit, met onder andere een grondige update van dat lokaal functioneel fietsroutenetwerk, en uitvoerige aanpak rond fietsparkeren- en bewegwijzering. Het plan vormt dus een basis die bepaalt hoe de fietsinfrastructuur in Torhout verder moet uitgebouwd worden.

Fietsers, jong en oud

De meeste scholen bevinden zich in het stadscentrum of in de dorpskernen. Door deze te verbinden en de link te maken met de stadskern, krijgen ook kinderen veilige routes naar hun school. Het Fietsbeleidsplan zet dus volop in op het voor jong en oud aangenaam en veilig fietsen te maken in Torhout.

torhout-synthese-enquete-all-lisa-dit-wordt-het.png

Fietsen met de bevolking

Inwoners van Torhout hebben de prioriteiten en accenten bepaald. We achterhaalden die aan de hand van een brede digitale bevraging en verwerkten ze het plan. Terreinbezoeken en interactieve workshops zorgden voor feedback en extra input. Door deze integrale benadering wordt het duidelijk waar de Torhoutenaar echt wakker van ligt en kan het lokaal bestuur efficiënter beantwoorden aan de noden van de burger.

Na het finaliseren van het fietsbeleidsplan zal een infomarkt georganiseerd worden waarop het plan wordt voorgesteld.

Ontdek hier onze andere fietsprojecten

Bekijk al onze projecten