Mobiliteit & ruimte

De onderlinge wisselwerking tussen ruimte en mobiliteit is een boeiend spanningsveld dat ons voor uitdagende vraagstukken stelt. Samen met ontwerpers, beleidsmakers en ontwikkelaars gaan we op zoek naar het beste evenwicht tussen ruimtelijke kwaliteit en duurzame mobiliteit. Dit doen we zowel in de beleidsvoorbereiding, het conceptueel ontwerp als voor de concrete projectvoorbereiding in het kader van een omgevingsvergunning.

lht-afbeelding-met-c.png

Strategische masterplannen

Strategische masterplannen zoeken naar een zo optimaal mogelijke invulling van een plek of gebied. De wenslijstjes zijn vaak lang. Wat heeft de bovenhand? Financieel rendement, een vlotte verkeersafwikkeling, architecturale kwaliteit? Of primeren ecologische waarden? 

Bij Traject treden we graag op als mobiliteitsexpert in multidisciplinaire teams. Dit leidt tot boeiende debatten en een interessante kruisbestuiving. Met de focus van de opdrachtgever in het achterhoofd, integreren we reeds in een vroeg stadium bepalende voorwaarden naar bereikbaarheid, parkeren, of circulatie… zonder af te wijken van onze eigen visie op duurzaamheid en leefbaarheid.

Een masterplan is een term met vele ladingen

Nu eens pluizen we uit hoe we verschillende verkeersnetwerken in een publieke omgeving zo ruimte-efficiënt mogelijk kunnen organiseren. Dan weer bekijken we de circulatie met aandacht voor het autoluw karakter bij de herontwikkeling van openbare ruimte. Verder bepalen we ontsluitingsstrategieën en beantwoorden we openstaande strategische vragen. Een ontwerpplan is vaak een onderdeel hiervan.

innovatie.png

Ontwerpplan als onderdeel van een masterplan

Bij concretere plannen of (infrastuctuur)projecten die onderdeel zijn van een groter masterplan, werken we door middel van ontwerpend onderzoek aan goed functionerende mobiliteitssystemen.

Je kan bij ons terecht voor:

  • de procesbegeleiding en uitwerking van start- en projectnota’s voor fietssnelwegen,
  • de inrichting van een Hoppinpunt,
  • het m.e.r. of de mobiliteitsstudie als instrument voor een milieu- of omgevingsvergunning.

Het planningskader en de beperkingen van de locatie liggen vast, maar met een zoektocht naar de sterktes van elke plek en de juiste invulling halen we het onderste uit de kan, telkens met oog voor duurzaamheid.

afbeelding11.png

Ontdek hier onze ruimtelijke projecten

Bekijk al onze projecten

Vraag het aan Kristof en Jonathan

Zij kennen hun weg als geen ander in het doolhof van vergunningsprocedures en helpen je van A tot Z bij al je ruimtelijke plannen.  

Neem contact op met ons team

kristof-001-1.jpg
jonathan-formal.jpg