Mobiliteit in vergunningsprocedures

Menig bedrijf, projectontwikkelaar of lokale overheid is bezig met een toekomstvisie op ruimtelijk vlak. Er rest Vlaanderen niet bijster veel ruimte meer, dus springen we er best slim én duurzaam mee om. Verschillende vergunningsprocedures voor nieuwe ontwikkelingen moeten dat in de hand werken. Voor de procesbegeleiding en mobiliteitsexpertise kan je bij ons terecht.

afbeelding-met-c.png

De vergunningsjungle

Om een omgevings- of milieuvergunning te verkrijgen is soms een gezonde portie doorzettingsvermogen nodig. Het speelterrein voor mobiliteitsstudies in België is een heus labyrint. Vlaanderen, Brussel en Wallonië hebben naast de taaldiversiteit ook nog elk hun eigen regels en procedures. Bedrijven, projectontwikkelaars en lokale overheden verliezen zich vaak in allerhande adviezen of aanvechtingen. Ze zoeken samenwerking met en draagvlak bij stakeholders als bewoners of middenveldorganisaties om tot een kwaliteitsvol plan of project te komen.

Ruimtelijke kwaliteit, dat wil toch iedereen?

Wij willen een béter plan of project realiseren voor alle partijen. Voor ons staan de adjectieven leefbaar, verkeersveilig en toegankelijk voorop. We ambiëren resultaten met een duurzame impact. Samen met partners uit ons netwerk stedenbouwkundigen en architecten, en gebruiken deze interdisciplinariteit om op zoek te gaan naar een kwaliteitsvollere inrichting van de publieke ruimte. We denken na over snelheidsbeperkingen, reserveren opnieuw een plaats voor de horeca en verliezen de nood aan parkeerplaatsen niet uit het oog. We gaan voor plannen aangepast aan elke unieke situatie en die anticiperen op de ruimtelijke en klimaatuitdagingen.

nieuw-mobiliteitsstudies.png

Objectief, helder en in mensentaal

Less is more, daar geloven we in. De materie kan complex en technisch zijn, maar wij vertalen die in klare taal, sprekende figuren en beknopte rapporten. De plannen zijn steevast doorgepraat en gedragen door onze deskundige adviseurs, of het nu een Milieueffectenrapport (kortweg MER) in Vlaanderen of een BWLKE (COBRACE) in Brussel betreft. Ons tweetalig team beschikt over de nodige ervaring en erkenningen en gidst jou en je project vlotjes doorheen de wondere wereld van vergunningsprocedures.

Ontdek hier onze andere ruimtelijke projecten

Bekijk al onze projecten