Scenario-onderzoek Mechelen-Noord III

Vlaanderen telt heel wat gebieden die nog een invulling moeten krijgen of bestemd zijn als woon- of industrie/KMO-zone. Deze zones moeten bereikbaar zijn voor verschillende vervoersmodi, die elk een bepaald soort infrastructuur vereisen. Afhankelijk van de ligging, nabij waardevolle natuur of in een bestaand woongebied bijvoorbeeld, moet de ontwikkelaar rekening houden met verschillende factoren bij de aanleg van deze infrastructuur en gebouwen. Wij bekijken voor deze projecten wat verkeerstechnisch mogelijk is.

maquette-crop.jpg

Wegen, water en natuur

Mechelen-Noord III is zo’n gebied dat de stad verder wenst te ontwikkelen. Mechelen heeft voor ogen om het uit te breiden als woongebied, maar wil ook een deel voorbehouden als industriezone. Het gebied wordt begrensd door vier grote weginfrastructuren: de E19 in het westen, de N16 in het zuiden, de oprit Mechelen-Noord in het noorden en de R6 in het oosten. Zoveel wegen, maar toch bleek het niet evident om de locatie te ontsluiten. De stad wilde de verschillende mogelijkheden tegen elkaar afwegen. Niet onbelangrijk: mobiliteit was niet de enige parameter. Atelier Romain, Hydroscan en Erik De Waele bogen zich voor ons over de mogelijke invulling van water, natuur en de consequenties voor de gehele ruimtelijke omgeving.

wegen-water-natuur-benoemd.png

Voorwaarden vastleggen

In eerste instantie gingen we na welke verkeersvolumes via welke ontsluitingsvarianten vlot en veilig van en naar de site kunnen. Gelet op een breed spectrum aan mogelijke invullingen analyseerden we verschillende opties: de ene optie legde de focus op gemotoriseerd vrachtverkeer, de andere schoof personenverkeer naar voren. We formuleerden de nodige voorwaarden om de site bereikbaar te maken via duurzame modi. De collega’s van het consortium brachten de voorwaarden in kaart voor natuur, water en ruimtelijke inpasbaarheid. Ook de economische haalbaarheid vormde een aandachtspunt.

Scenariobingo

De verschillende voorwaarden vormden de basis voor stap twee: de opmaak van een definitief masterplan. Via onderling overleg wogen we de ontwikkelingsvarianten tegen elkaar af. De scenario’s variëren qua invulling – een focus op bedrijvigheid of een hoger aandeel voor woonontwikkeling – maar ook naar ontsluiting, gelinkt aan bijvoorbeeld de aanwezigheid van vrachtverkeer. Via dit scenario-onderzoek komen we tot een voorkeursinvulling die financieel realistisch is, met een aanvaardbare impact en waarvoor bovendien een politiek draagvlak is. De collega’s van Atelier Romain namen het voortouw om het voorkeursscenario verder in een gedetailleerd masterplan te gieten.


Ontdek hier onze andere ruimtelijke projecten

Bekijk al onze projecten