Masterplan Station Gent-Sint-Pieters

Locaties waar verschillende doelgroepen intensief samenkomen verdienen speciale aandacht bij een herinrichting. Met Traject maken we zulke locaties future proof voor elke weggebruiker, door de specifieke noden af te wegen binnen een groter geheel, in onderling overleg met stakeholders, buurtbewoners en ruimtelijke planners. In 2021 namen we de stationsomgeving van Gent-Sint-Pieters onder de loep.

pgsp-200707-mobiliteitsnota-opm-bd-kopie.jpg

Een boeiend mobiliteitsknooppunt

Het station Gent-Sint-Pieters is een van de belangrijkste mobiliteitsknoopunten van ons land. Het ligt in een dynamische buurt die in volle ontwikkeling is. Zowel treinreizigers als buurtbewoners verdienen een omgeving die voldoet aan hun respectievelijke behoeften. In die optiek wil Stad Gent een hub van duurzame mobiliteit creëren die is afgestemd op diverse vervoersmodi. Daarnaast wil de stad de focus leggen op een groen, veilig en toegankelijk openbaar domein waar het aangenaam wonen, werken, schoolgaan en winkelen is. Een boeiende maar uitdagende mix, die tot stand moet komen binnen een stationsontwikkeling die door de jaren heen al deels gerealiseerd is.

nieuw-bedrijfsmobiliteit.png

De stad het kader, ons team de invulling

Samen met onze onze stedenbouwkundige partners Basil Descheemaeker en plusoffice architects, en participatiespecialist Endeavour hebben we de opmaak van het masterplan Station Gent-Sint-Pieters in goede banen geleid. We wilden dit knooppunt optimaal laten functioneren en klaarmaken voor de toekomst. Het kernteam van de stad gaf vooraf de vaste uitgangspunten aan waarna het ontwerpteam daarbinnen de vrijheid nam om tot een ontwerp te komen dat voor alle vervoersmodi en gebruikers van de stationsomgeving natuurlijk aanvoelt.

bus.png

Uitgebreide scenario’s met oog voor elke doelgroep

Het mobiliteitsonderzoek zit vervat in de eerste fase van het project. We ontwikkelden enkele mogelijke mobiliteitsscenario’s voor de verschillende deelzones van de omgeving. Binnen deze zones zijn diverse vervoersmodi actief, die continue in interactie zijn met elkaar en die we dus ook samen bekeken. Het toont aan hoe veelzijdig zo’n mobiliteitsonderzoek is: analyse van de wandel- en fietsinfrastructuur, tramspoorconfiguraties, de herinrichting van het busstation, … Ook de organisatie van het Kiss & Ride verkeer en circulatie in de stationsbuurt komen aan bod. De focus ligt op toegankelijkheid en een efficiënte organisatie van de woelige mix aan vervoersmodi in de stationsomgeving.


hok-plus-bus.png

Nadat we deze mobiliteitsstromen hadden vastgelegd, werkten we het ruimtelijk ontwerp van de omgeving verder uit in detail. Zo kwamen we bij fase twee. Op basis van de voorkeurscenario’s uit fase één, waar elke weggebruiker zijn plaats had gekregen, bepaalden we hoe de verschillende invalsassen richting stationsomgeving er moesten uitzien. In de ene variant besteedden we meer aandacht aan groen, in de andere aan parkeerruimte. Het werd opnieuw een evenwichtsoefening tussen de insteken van het ontwerpteam, de bewoners en de stad Gent om tot een finale, gedragen keuze te komen voor Station Gent-Sint-Pieters.

Ontdek hier onze andere ruimtelijke projecten

Bekijk al onze projecten