Het Biestebroekdok in ontwikkeling

Masterplan: een dijk van een naam voor wat meestal een dijk van een project is. Een sportcomplex, een stationsomgeving, kantoorgebouwen met parkomgeving… Er komt zoveel bij kijken, er zijn zo veel partijen betrokken, en er zullen zo veel mensen kunnen genieten van het eindresultaat. Als mobiliteitsbureau zijn wij een ondersteunende partij voor architecten en ruimtelijke planners, en streven we steeds naar een veilige, leefbare en multimodale inrichting. Voor het Biestebroekdok in Anderlecht sloegen we de handen in elkaar met Bureau Bas Smets, ORG en Aries.

foto-met-watermerk-02-02-02.png

Nieuw leven voor de kanaalzone

De ontwikkeling van Biestebroek is geselecteerd als testsite van het Kanaalplan in Brussel. Dat overkoepelende plan wil verschillende zones publieke ruimte langs het kanaal opnieuw vormgeven om deze beter te integreren in het stedelijk weefsel en meer aandacht te besteden aan natuur in de stad. Het masterplan Biestebroekdok voorziet om de bestaande groene zones in de omgeving aan elkaar te linken als corridor die voor verademing kan zorgen in de drukke stad. Verder pogen we met het masterplan een connectie te maken tussen deze zones, het kanaal en de geplande ontwikkelingen in de buurt.

fotos-met-watermerk-04.png

Een verregaande impact

Dit soort ontwikkelingen hertekenen niet enkel hun eigen lapje grond. In de wijde omgeving van de wijk zullen ook nieuwe dynamieken komen, nieuwe verkeersstromen en nieuwe infrastructuur. We kunnen deze zaken uiteraard niet gewoon neerpoten en hopen dat het goedkomt. Met Traject schetsen we een sterke mobiliteitsvisie die de uitdagingen op dat vlak recht in de ogen kijkt: een aangenaam zacht netwerk voor voetgangers en fietsers verzoenen met een performant wegennet voor industrie en havenactiviteit, zonder de bereikbaarheid van de geplande ontwikkelingen uit het oog te verliezen.

Veilig & bereikbaar

Bij de uitwerking stelden we een MCA of multicriteria analyse op voor verschillende deelzones binnen het projectgebied. Verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid vormden de belangrijkste elementen in de zoektocht naar een gedragen masterplan op vlak van mobiliteit. De combinatie van de analyses voor de verschillende deelzones hebben geleid tot een voorkeursalternatief voor het volledige projectgebied waar de ruimtelijke planners mee aan de slag kunnen.

Om de eerste twee aandachtspunten te optimaliseren, legden we de focus op circulatie en parkeerbalans. Als we nadenken over de bereikbaarheid van een masterplangebied, kijken we steevast naar duurzame vervoersmodi als antwoord. Een optimale verbinding tussen het openbaar vervoernetwerk en de verschillende functies binnen het masterplangebied is essentieel. We willen gebruikers aanmoedigen om bijvoorbeeld van een deelfiets of -wagen op een bus te stappen en zich zo duurzamer te verplaatsen. Deze vervoersmiddelen worden verzameld op verschillende mobipunten. In het masterplan bepalen hoeveel verschillende modi elk mobipunt zal tellen.

fotos-met-watermerk-03-03.png

Ontdek hier onze andere ruimtelijke projecten

Bekijk al onze projecten