Bouwmeesterscans als totaalplaatje

Ruimte in Vlaanderen… het blijft voor uitdagingen zorgen. Het huidige model heeft een grote en nefaste invloed op de klimaat- en energiecrisis die we allemaal aan den lijve ondervinden. Om onze omgeving leefbaar te houden, is een ruimtelijke transitie ondertussen al geen discussiepunt meer: die is broodnodig.

bwmstrscan-web.jpg

Mobiliteit als onderdeel van de ruimte

De Bouwmeester Scan werd in het leven geroepen voor lokale besturen die snel werk willen maken van een duurzamer en beter ruimtegebruik. Een divers team deskundigen detecteerde voor verschillende gemeenten de knelpunten die een ruimtelijke transitie in de weg staan. Mobiliteit is een cruciaal aandachtsgebied van deze kentering. Aan Traject werd gevraagd om dat onderdeel in goede banen te leiden.

Waar een wil is...

Het onderzoeksteam met PTArchitecten, M-tech en Traject, wilde lokale besturen verleiden om in een ambitieus toekomstproject te stappen en een voorbeeldrol op te nemen. We bekeken mobiliteitsuitdagingen in een groter plaatje en in nauwe samenwerking met architecten en milieucoördinatoren. Ruimtelijke ingrepen beïnvloeden immers het verplaatsingsgedrag van inwoners, dat op zijn beurt dan weer impact heeft op de omgeving. Dit alles resulteerde steevast in knappe rapporten met een concrete transitieagenda om vooropgestelde doelstellingen te bereiken. Daarin formuleerden we onder andere handige quick wins, stelden we een aantal strategische projecten voor of penden we adviezen voor hogere overheden neer. We zetten in op visueel aantrekkelijke rapporten die helder en duidelijk zijn voor een groot publiek.

kaart-met-watermerk-05-05.png
hallo.png

... is een weg

We werkten mee aan de methodiek van de bouwmeesterscan, waarbij onze ervaring met Europese projecten goed van pas kwam. Anderzijds bracht ons team die methodiek in de praktijk bij de gemeenten die zich kandidaat hadden gesteld. We analyseerden cijfermateriaal, deden grondig terreinwerk en zetten een creatief participatief proces op poten met de voornaamste stakeholders per gemeente. In totaal heeft het onderzoeksteam twaalf scans uitgevoerd, onder meer voor Sint-Truiden, Wervik, Grobbendonk, Erpe-Mere en Meise.

Ontdek hier onze andere ruimtelijke projecten

Bekijk al onze projecten