Woon-werkverkeer in de Gentse Haven

In België zijn bedrijven met meer dan 100 medewerkers verplicht om driejaarlijks een overzicht te geven van het woon-werkverkeer van hun medewerkers, de ‘federale diagnostiek woon-werkverkeer’. Voka-VeGHO grijpt dit moment aan om een mobiliteitsanalyse te laten maken bij de Gentse havenbedrijven. Hiervoor doen ze sinds jaar en dag een beroep op Traject.

microsoftteams-image.png

Een bevraging, een analyse...

We werkten een breedvoerige mobiliteitsbevraging uit voor de medewerkers, waarbij de enquête van de federale diagnostiek de basis vormde. In samenwerking met Voka-VeGHO en Provincie Oost-Vlaanderen beslisten we om extra aandacht te besteden aan de aspecten veiligheid en mobiliteit in de nabije toekomst. We stelden de vragen zo op dat we met de resultaten gericht konden peilen naar hoe en op welke domeinen de haven winsten in duurame mobiliteit kan boeken. We polsten voor welke duurzame oplossingen mensen openstaan, waar zich de grootste (veiligheids)knelpunten op hun pendelroute bevinden, maar ook naar de mate waarin medewerkers nu al switchen tussen verschillende vervoersmiddelen.

lotpoden.png
Woman on step with tree

Deze bevraging staat niet op zichzelf. De output onderwerpen we steeds aan een grondige analyse. Doordat het onderzoek gericht is op een cluster aan bedrijven kunnen we gewag maken van een aantal trends. Sinds 2008 verzamelen we om de drie jaar nuttige gegevens over het mobiliteitsgedrag en de knelpunten. Dit staat ons toe een inschatting te maken van toekomstige uitdagingen. Fietsen zit bijvoorbeeld absoluut in de lift in de Gentse Haven… Maar zijn de voorzieningen overal voldoende aangepast? Ook dat kan de bevraging makkelijk aantonen.

Car with stoplight

... en drie vliegen in één klap

De resultaten geven Voka-VeGHO inzicht in het mobiliteitsgedrag van de medewerkers van de Gentse Haven. Met die inzichten en de resultaten kan ze de betrokken overheden goed informeren bij beleidskeuzes en attent maken op de mobiliteitsbehoeften op het terrein. De bedrijven genieten dubbel van ons werk: de gegevens uit de enquête kunnen ze rechtstreeks gebruiken om de federale diagnostiek in te vullen, en de bevraging sensibiliseert hen én hun medewerkers. Zo zijn ze extra bewust van de huidige situatie en het potentieel voor de toekomst. Door met buurtbedrijven rond de tafel te zitten, kunnen ze zich bovendien geïnspireerd voelen om actie te ondernemen.

Ontdek hier onze andere bedrijfsprojecten

Bekijk al onze projecten