Fluvius: een integrale aanpak

Een groot bedrijf is als een kleine stad. Er werken en eten mensen, ze bewegen zich voort op en rond het terrein. Met andere woorden: mensen spenderen er heel wat tijd. Parkeerplaatsen, fietsenstallingen, wetgevende verplichtingen, fiscale regelgevingen, … Net als een stad, heeft zo’n bedrijf dus ook te maken met verschillende mobiliteitsuitdagingen.

fluvius-laadpaal-e-voertuigen-torhout-3059.jpg
  • Hoe geraken medewerkers op hun bestemming, vlot en zonder ongevallen?
  • Hoe doen ze dat op een duurzame en efficiënte manier?
  • Wat betekent dit mobiliteitsbeleid voor werkgever en medewerker?

Wij zochten het uit voor Fluvius en zetten hen op weg naar een duurzame bedrijfsmobiliteit.

Een langlopende en verregaande samenwerking

Fluvius is een groot bedrijf met honderden werknemers op verschillende sites. In 2007 – toen nog Eandis – werd de bouw van een nieuw kantoor in Melle afgerond. Nieuw gebouw, nieuwe uitdagingen, nieuw mobiliteitsbeleid. Een goede reflex, maar hoe begin je daaraan? Ze namen met ons contact op, het begin van een lange samenwerking. We brachten het mobiliteits- en bereikbaarheidsprofiel van deze site in kaart. Later breidden we deze methodiek uit naar alle sites.

Sensibilisering als kernelement in ons advies

Die sensibilisering is een steeds terugkerend facet in onze ondersteuning, net als communicatie. Bij Fluvius kozen we resoluut voor langlopende en bedrijfsoverkoepelende mobiliteitscampagnes: van mobiliteitsweken in 2010, een mobiliteitsjaar in 2013, tot een heus verkeersveiligheidsplan in 2020. We koppelden deze campagnes telkens aan de vooropgestelde doelstellingen.

traject-bxl-sfeerbeelden-086.jpg
lijn-honderd.png

Begeleiding in de praktijk

Sinds de start van de samenwerking evolueerden we van ad hoc opdrachten, in samenwerking met verschillende afdelingen binnen het bedrijf, naar strategische ondersteuning om het gebruik van duurzame vervoersmiddelen aan te moedigen. Sinds 2017 bieden we ook meer structurele, inhouse begeleiding waarbij we advies geven bij strategische mobiliteitsdossiers. We realiseerden reeds een gedragen en ambitieus mobiliteitsbeleid, gebaseerd op de vier V’s (Vermijden, Verschuiven, Vergroenen en Verkeersveiligheid) en met duidelijke doelstellingen. Momenteel zetten we samen met Fluvius onze schouders onder verschillende vormen van beleid rond telewerken en futureproof parkeren, en proberen we gerichter te sensibiliseren rond duurzaam verplaatsingsgedrag.

lijn-duizend.png

Waar we met onze projecten naartoe willen

traject-icon-verkeersvrij.png

Vermijden

👉 van onnodige verplaatsingen
👉 van vervuiling en overlast
👉 van files

traject-icon-electric.png

Verschuiven

👉 van auto naar (elektrische) fiets
👉 van stilstand naar duurzaam en efficiënt
👉 van individueel naar (meer) collectief

traject-icon-groeneauto.png

Vergroenen

👉 van parkeerplaatsen naar meer groen
👉 van fossiele brandstof naar elektrische mobiliteit

traject-icon-duurzaam.png

Verbeteren

👉 van het welzijn 
👉 van de verkeersveiligheid 

Een mobiliteitsbeleid met impact

De impact blijft dan ook niet uit: het aantal duurzame pendelaars is verdubbeld, er worden tonnen CO² uitgespaard en Fluvius plant ecobossen aan. Het verheugt ons echt om te zien dat na al onze inspanningen binnen de verschillende diensten, sites en directies een echte mobiliteitscultuur is ontstaan.


Ontdek hier onze andere bedrijfsprojecten

Bekijk al onze projecten