VDAB wijst haar cursisten de weg

Een goede bedrijfsstrategie bevat altijd een onderdeel dat handelt over mobiliteit. Een toekomstgericht mobiliteitsbeleid is namelijk onmisbaar om projecten en beslissingen aan af te toetsen wil een bedrijf aantrekkelijk zijn voor klanten, medewerkers en sollicitanten. VDAB deelt die mening en zag heil in het vormgeven van een duurzame mobiliteitsstrategie. Vooral de bereikbaarheid van hun opleidingscentra baarde hen zorgen. Samen bogen we ons over het vraagstuk en gingen we aan de slag.

naam-twee.jpg
Man on bike and man on bench

Participatief op verschillende vlakken

Wij vinden het belangrijk om rekening te houden met het profiel van de organisatie, medewerkers en – in casu – cursisten. Daarom hebben we de gewoonte om te vertrekken vanuit een bevraging bij die partijen, zo ook bij VDAB. We hanteerden onze eigen Traject-methodiek en bepaalden zo hoezeer de doelgroep openstaat voor duurzame mobiliteit, en welke maatregelen zouden helpen om bepaalde drempels te overwinnen. Daarnaast vonden een aantal workshops plaats met diverse beslissingsnemers binnen de organisatie.

Een duale organisatie met een integrale aanpak

VDAB is een overheidsinstelling die werkzoekenden naar opleidingen en werk begeleidt. De cursisten kunnen aan de slag op heel wat diverse plekken, en VDAB moet ervoor zorgen dat ze daar veilig geraken. Doorheen het eerdere traject zag VDAB daar heel wat kansen om van duurzame verplaatsingen hun uitgangspunt te maken, en hun (kandidaat-)cursisten aan te sporen dit ook te doen. Met het geïntegreerd actieplan dat wij uitwerkten, vingen ze twee vliegen in één klap!

Na de workshop met beslissingsnemers focusten we dus op cursisten, waarbij we het opleidingscentrum in Wondelgem als uitgangspunt namen. Met deze casus konden we onze vinger leggen op de noden en konden we de mogelijkheden verder verfijnen. Aan de hand van een tweede mobiliteitsenquête, bij medewerkers en (kandidaat)cursisten die het opleidingscentrum vaak bezoeken, brachten we de bereikbaarheid gedetailleerd in beeld en bekeken we hoe VDAB duurzame mobiliteit naar deze locatie nog verder kan aanmoedigen.

stalling.png

Toekomstbestendig dankzij een communicatieproces

De uitkomst van deze participatietrajecten gaf ons een inzicht in het DNA van de organisatie en in de kansen die ze in de toekomst kunnen én willen grijpen. We stipten de meest geschikte maatregelen aan om de mobiliteit te verduurzamen en bekeken welke aanpak het meest effectief is. Hierbij werden de krijtlijnen van een duurzame mobiliteitsstrategie uitgewerkt, en we vertaalden het geheel naar een stevig en praktisch actieplan. Naast het participatietraject begeleidden we VDAB ook tijdens het communicatieproces dat gelinkt is aan het mobiliteitsactieplan zodat het maximaal gedragen werd binnen de organisatie.

Het resultaat wordt vandaag opgepikt en uitgerold binnen de ganse organisatie. Gezien de grootte, de diverse sites en het brede doelpubliek is dat geen evidente klus, en dus bekijken we welke samenwerking we in de toekomst nog kunnen aangaan.

Ontdek hier onze andere bedrijfsprojecten

Bekijk al onze projecten