Ondersteuning mobiliteitsdienst steden & gemeenten

Als een van de eersten in Vlaanderen heeft Traject zich gespecialiseerd in ondersteuning van steden en gemeenten op vlak van mobiliteit. Gemeenten als Nijlen, Kortenberg, Haaltert en Grimbergen plukten hier reeds de vruchten van en verlengden onze opdracht. Lees hieronder hoe we uw gemeente van dienst kunnen zijn.

img-6848.jpg

De droom van iedere gemeente... maar de achillespees van velen

Beeldt u zich eens in: een gemeente waar processen gestroomlijnd zijn, het beleid wordt omgezet in concrete en duidelijke maatregelen, en waar technische kennis de normaalste zaak van de wereld is. Klinkt voor u herkenbaar? Nee? Wel, dan bent u niet alleen. Een samenloop van omstandigheden zorgt er op lokaal niveau soms voor dat mobiliteitsambtenaren haast verdrinken in het werk en te weinig tijd hebben zichzelf bij te scholen om problemen onderbouwd aan te pakken. Ze komen er niet toe het beleid van het politiek niveau te vertalen naar duurzame oplossingen op de straat.

fietsstraat-station-de-pinte-3b.jpg

Duurzame ondersteuning, projectwerk en de 'couleur locale'

Dat is waar Traject in de bres springt. We noemen onszelf een krak in procesbegeleiding en zorgen ervoor dat het beleid een duurzame basis krijgt. We doen dat via kleine tips & tricks, via uitgebreide adviezen of projectwerk. Een visie kan echter niet overeind staan zonder draagvlak. De slaagkansen zijn veel groter wanneer de volledige dienst en het bestuur met volle goesting meestappen in het verhaal. Bovendien mag het belang van de couleur locale niet onderschat worden. Traject zal daarom nooit alleen over een beslissing gaan. Als kritische partner met gedegen kennis vormen we de ideale ruggensteun om het beleid en de beslissingen toe te lichten tijdens gemeenteraden of naar de burger toe.

Traject vindt perfect de balans tussen intern tot de gemeente behoren en te fungeren als kritische toeschouwer.

Elke Verhoeven - Mobiliteitsambtenaar Kortenberg

De veelzijdigheid van een team en het comfort van een SPOC

De wisselwerking tussen de lokale dienst met lokale kennis en Traject met gespecialiseerde profielen is cruciaal. Het maakt van Traject de ideale partner. We zetten de juiste persoon op de juiste plaats. Eén contactpersoon structureert opdrachten en vragen tijdens de looptijd van het project en is regelmatig aanwezig als aanspreekpunt. Taken die specifieke vakkennis vergen, worden doorgespeeld naar een team van experten. Die multidiscplinariteit zorgt voor de broodnodige gespecialiseerde kijk op het probleem en garandeert het meest up-to-date antwoord voor élke mobiliteitskwestie. We werken ernaar toe alle nodige kennis te verankeren in de gemeentedienst. Op die manier kan die na afronding van het project op eigen kracht verder bouwen aan een duurzame strategie en beleid.

Dan zijn we in onze missie geslaagd.

traject-office-207.jpg

Ontdek hier onze andere overheidsprojecten

Bekijk al onze projecten