Mobiliteitsplannen op regionaal niveau

De Vlaamse Regering gaf in april 2019 haar goedkeuring aan het decreet ‘Basisbereikbaarheid’. Dat vervangt het vorige decreet ‘Basismobiliteit’. De focus ligt op locaties met een maatschappelijk belang en hoe we deze optimaal bereikbaar kunnen maken. Om de omschakeling naar basisbereikbaarheid in goede banen te leiden, telt Vlaanderen voortaan vijftien vervoerregio's. Met Traject zetten we onze schouders onder de mobiliteit in vier vervoerregio's in West-Vlaanderen. Dit project startte in 2019 en zal nog een hele periode lopen

vvr-oostende-bijlage-1-kaarten-kn-an-scenario-3-vdef-1.png

Hervorming van regionale mobiliteit

Het uiteindelijke doel van de studie is enerzijds een gedragen en gelaagd (openbaar) vervoerplan voor het personenverkeer in elke vervoerregio. Anderzijds wordt een mobiliteitsplan op niveau van de regio opgemaakt dat de visie voor alle vervoersmodi naar voor draagt. Samen met collega-mobiliteitsplanners, proces- en participatiebegeleiders vormen we een consortium. We begeleiden de inhoudelijke werking van de vervoerregioraad bij de opmaak van een openbaar vervoerplan en regionaal mobiliteitsplan.

Met z'n allen rond de tafel

We wilden participatie verweven met het project door een burgerbevraging uit te rollen en stakeholders samen te zetten tijdens verschillende werkgroepen. Hieruit verzamelden we de nodige info om – in combinatie met onze eigen expertise – een aantal mogelijke scenario’s uit te werken. Deze scenario’s gebruikten we als basis voor de rondetafelsessies met directe partijen als De Lijn, Departement MOW en de betrokken gemeenten. De scenario’s werden gewikt en gewogen aan de hand van criteria zoals effectiviteit en haalbaarheid. Discussiepunten tussen gemeenten worden via bilaterale sessies uitgeklaard om finaal tot een gedragen consensus te komen, die ook politiek groen licht krijgt.

hoppin.png

Hop on, hop off... Hoppin!

Een belangrijk onderdeel van de regionale mobiliteitsplannen is de inplanting van ‘mobipunten’, verspreid op strategische locaties in elke vervoerregio. Deze kregen in Vlaanderen de naam ‘Hoppinpunten’ en maken het voor de reiziger mogelijk om vlot over te stappen van het ene vervoersmiddel op het andere. Met Traject verdiepten we ons in de aangewezen locaties van onze regio’s. We tekenden de punten nauwkeurig uit en hielden daarbij rekening met vereisten als goede toegankelijkheid of voldoende plaats voor buitenmaatse fietsen.

Ontdek hier onze andere overheidsprojecten

Bekijk al onze projecten