Betere lucht in Brussel dankzij de LEZ

Leefmilieu Brussel wil de meest vervuilende voertuigen de toegang tot de stad ontzeggen om de luchtkwaliteit te verbeteren, voor alle Brusselaars. Dus ook voor en in de wijken waar dat niet evident is. Stap voor stap vond de Lage Emissiezone (LEZ) ingang. En cours de route namen we het proces onder de loep om mogelijke pijnpunten of knopen te kunnen vastpinnen. De impact tot het minimum te beperken en toch een maximale luchtkwaliteit garanderen, daar gaan we voor!

microsoftteams-image-5.png

Eerst bestuderen, dan evalueren

De LEZ in Brussel is van kracht sinds 2018. Ter voorbereiding onderzochten we samen met Transport & Mobility Leuven welke bevolkingsgroepen hiervan de grootste impact zouden ondervinden. Welke maatregelen kan de stad invoeren om deze groepen zo goed mogelijk te begeleiden tijdens de overgang? We bedachten twee concepten: de aanstelling van de Mobility Coach die de Brusselaar bijstaat met raad en daad over mobiliteitskwesties, en de Bruxell’air-premie die financiële steun biedt aan inwoners die hun wagen aan de kant laten staan. Die premie kunnen ze gebruiken voor verschillende mobiliteitsdiensten in de stad.

In 2020 namen we de tijd deze maatregelen te evalueren en waar nodig bij te sturen. We vergeleken de noden van de verschillende bevolkingsgroepen met de haalbare mobiliteitsopties en beschikbare diensten in Brussel en beslisten welke acties we moesten versterken of, meer nog, helemaal van nul moesten uitdenken. Het laatste deel van deze opdracht voltrok zich in 2021 en focuste op de begeleiding van bestuurders van vrachtwagens en licht gemotoriseerde voertuigen.

Car with stoplight

Wegens succes verlengd

Leefmilieu Brussel bevestigde hun vertrouwen in ons door in 2022 het contract met vier jaar te verlengen. Deze keer vormt Traject een consortium met Espaces-Mobilité en Good Planet. De opdracht is vierledig. We evaluaren de Brussel’Air-premie net als de externe invulling en werking van de Mobility Coach. We analyseren de impact van de LEZ op de modal shift, en finaal brengen we de motivatie en drempels in kaart die gedragsverandering op vlak van mobiliteit kunnen beïnvloeden.

Brussel: naar een duurzame en eerlijke regio

Met Traject hebben we heel wat expertise kunnen opbouwen rond de uitdagingen die vasthangen aan het concept van een LEZ. We hielden steeds het duidelijke doel voor ogen: de impact zo laag mogelijk houden en de transitie zacht laten verlopen. Met gerichte enquêtes, grondige gegevensanalyses en focusgesprekken ontwikkelden we een sterke werkwijze om de specifieke doelgroepen te identificeren en de nodige ondersteuning op poten te zetten. Ons tweetalig team vormt tot op heden een echt steunpunt met Leefmilieu Brussel om van Brussel niet alleen een duurzamere, maar ook eerlijkere regio te maken.

francois-genon-0iopeetqwwg-unsplash.jpg

Ontdek hier onze andere overheidsprojecten

Bekijk al onze projecten