Elektrische mobiliteit

De omschakeling naar elektrische wagens is definitief ingezet. Elektrisch rijden is duurzamer en minder vervuilend dan rijden op fossiele brandstoffen. Elektrische mobiliteit is geen wondermiddel op zichzelf, maar een onderdeel van onze toekomstige mobiliteit. Voor overheden en werkgevers is de overgang naar elektrische mobiliteit best een uitdaging: het vraagt de nodige investeringen en opmaak van nieuwe policy’s. Misschien nog wel belangrijker is dat we ook van medewerkers en burgers verlangen dat zij een inspanning leveren: de mindset moet anders. Wij kennen de complexiteit van dit vraagstuk en ontwikkelen graag werkbare oplossingen op maat.

5059.jpg

On track

De nieuwe fiscale regelgeving rond bedrijfswagens en de groeiende vraag van medewerkers zal de omschakeling naar elektrische wagens voor bedrijven de komende jaren in een stroomversnelling brengen. Onze experten helpen je op weg bij onder andere de opmaak van een futureproof 'green car policy', de overschakeling naar een 'TCO-aanpak' en de keuze voor de juiste partners.

We nemen alle betrokken partijen mee van bij het begin in het proces omdat we streven naar een algemeen gedragen policy. Traject gaat voluit voor medewerkers die met overtuiging kiezen voor een elektrische wagen. De impact van zo'n green car is minimaal tenzij bedrijven de klik maken van een wagenbeleid naar een integraal en duurzaam mobiliteitsbeleid. Een bedrijfswagenbeleid moet met andere woorden inhaken op andere maatregelen zoals een mobiliteitsbudget, cafetariaplan of woon-werkvergoeding, afhankelijk van de noden van de werkgever.

autos.png

Een vloot vergroen je niet zomaar

Het vergroenen van dienstwagens is een aparte opgave met eigen uitdagingen. Een structureel vervangingsplan dat in nauw overleg is opgesteld, leidt het proces stapsgewijs in goede banen. We mikken op de (middel)lange termijn om een slim en geïntegreerd vervangingsplan op tafel te leggen. Natuurlijk houden we hierbij rekening met budgettaire restricties en de evolutie van specifieke voertuigen op de markt. Binnen deze oefening bekijken we ook steeds of we het wagenpark kunnen optimaliseren door in te zetten op deelwagens of elektrische fietsen. 

  Hoe kunnen we uw bedrijf, organisatie, gemeente of stad leefbaarder en duurzamer maken? En hoe kan elektrische mobiliteit daarbij helpen? Dat is ons uitgangspunt.

  freya-formal-copy.jpg

  Freya Vandaele - Expert elektrische mobiliteit

  Laadvisie voor jouw stad of gemeente

  Adequate laadinfrastructuur – zowel in de private als in de semipublieke ruimte – is key om van elektrisch rijden een succes te maken. Zoiets rol je niet uit van de ene op de andere dag, maar is het resultaat van een strategische, breed gedragen laadvisie. Traject helpt steden en gemeenten om een duurzame laadvisie te formuleren en uit te werken. We leggen steeds de link met het algemene mobiliteitsplan en de ruimtelijke ordening om het totaalplaatje niet uit het oog te verliezen. Daarbij houden we rekening met de evoluties in de markt en specifieke doelgroepen. Belangrijk is het betrekken van de juiste stakeholders. Traject draagt participatie op elk niveau hoog in het vaandel. 

  auto-stoplicht.png

  Dit is een verhaal voor iedereen, en de beste terreinkennis huist vaak bij de mensen die niet aan de knoppen zitten. Alleen zo maken we met elektrische mobiliteit een duurzaam beleid.

  Ontdek hier onze projecten rond elektrische mobiliteit

  Bekijk al onze projecten

  Vraag het aan Freya en Pierre

  Elektrische mobiliteit kent geen geheimen voor hen. Met kennis van zaken loodsen ze jouw organisatie het elektrisch tijdperk in. 

  Neem contact op met ons team

  freya-formal.jpg
  pierre-formal-aanpassing.jpg