Het Facilitair Bedrijf bindt de strijd aan tegen CO2

De Vlaamse regering keurde in 2016 het ‘Actieplan mobiliteit’ goed. De Vlaamse overheid wil met haar eigen wagenpark het goede voorbeeld geven aan andere overheden, de bedrijfswereld en particulieren door de CO2-uitstoot tegen 2030 te reduceren met 40%. Een hele klus, en dus gaf het Facilitair Bedrijf aan ons de opdracht om verschillende Vlaamse entiteiten op weg te helpen deze doelstellingen waar te maken.

michael-marais-hjv-heecgcm-unsplash.jpg

Een bont wagenpark

Of het nu gaat om De Lijn, De Vlaamse Waterweg of het Departement Landbouw en Visserij, de activiteiten en het benodigd materiaal van de Vlaamse overheid zijn erg divers… en dus ook het bijhorend wagenpark. Een grondige analyse van de actuele mobiliteitsnoden was broodnodig om een realistisch actie- en vervangingsplan te ontwerpen. We probeerden niet enkel te focussen op het vergroenen van het huidig voertuigenpark, maar ook te analyseren in hoeverre medewerkers hun dienstverplaatsingen kunnen verminderen, of met de fiets of het openbaar vervoer kunnen afleggen.

We hielden rekening met chauffeurs van De Lijn die ’s morgens vroeg al hun eerste rit opstarten. Of wegtoezichters van AWV die moeten uitrukken wanneer er problemen opduiken. Ook de onderzoekers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek maken ettelijke dienstverplaatsingen en moeten (meet)apparatuur allerhande meezeulen om hun terreinwerk te kunnen uitvoeren. Allen kregen ze een eigen actieplan.

auto-elektrisch.png

Duurzaam & realistisch

In dialoog met de entiteiten van de Vlaamse overheid zochten en vonden we manieren om dienstverplaatsingen te vermijden, verduurzamen en vergroenen. Dit was een evenwichtsoefening waarbij de klimaatdoelen leidend waren, maar waarbij we ook oog hadden voor de realiteit: de aard van het werk, bereikbaarheid van sites en budgettaire context werden allemaal in de denkoefening meegenomen. Met een blik van buitenaf en grondige analyse van beschikbare cijfers van de vloot kwamen nieuwe pistes naar boven.

Stap voor stap richting een volledig elektrisch wagenpark

Organisaties die hun wagenpark willen vergroenen moeten in de buidel tasten. Een volledige elektrificatie op enkele jaren tijd is dan vaak geen haalbare kaart. We houden bij onze planning altijd rekening met een mix van voertuigen met diverse aandrijving. In het vervangingsplan van de Vlaamse overheid gaven we daarom meerdere scenario’s mee: een scenario op basis van de huidige budgetten, een scenario om de klimaatdoelstellingen te halen en een uiterst ambitieus scenario. Aan de Vlaamse entiteiten om te beslissen welke weg ze uitgaan om de doelstellingen van de regering te halen. Die doelstellingen zijn progressief en in de toekomst zullen ook voor zwaardere en gespecialiseerde voertuigen meer duurzame alternatieven nodig zijn.

Ontdek hier onze andere projecten rond elektrische mobiliteit

Bekijk al onze projecten