Stad Gent Laadklaar

De interesse in elektrisch rijden met de wagen groeit met de dag. Steden en gemeenten krijgen hierover een hele boel vragen van inwoners, maar ook van andere partijen zoals laadpaalaanbieders of projectontwikkelaars. Tegelijkertijd kampen ze met een aantal ongekende vraagstukken: Hoe gaan we om met ruimtelijke ordening? Hoe rijmen we elektrisch rijden met de mobiliteitsvisie van de stad?

green-car-policy-1.jpg

Stad Gent besloot zich hierrond te organiseren en nam EV Consult en Traject onder de arm om een laadvisie voor de komende jaren uit te werken. EV Consult is een Nederlands bureau dat gespecialiseerd is in het uitwerken van laadbeleid voor overheden, Traject droeg zijn steentje bij als ervaringsdeskundige rond participatie en mobiliteit in Gent.

Een globale visie en strategie voor de stad

Vóór we met onze oefening begonnen waren er al een aantal (semi)publieke laadpalen te zien in het straatbeeld. Een voorgaande concessie had dit mogelijk gemaakt. De stad wilde echter meer, en doelde vooral op een helder stappenplan dat de komende jaren de leidraad zou vormen voor de verdere uitrol van laadinfrastructuur in Gent. Het project ging van start met heel wat studiewerk. We brachten netjes in kaart wat er anno 2020 in de stad aanwezig was qua laadinfrastructuur, maar ook de prognoses en behoeften voor private en openbare laadinfrastructuur.

auto-struikjes.png

Parallel aan het studiewerk lieten we een participatieverhaal lopen. Traject nam de leiding: tijdens verschillende overlegmomenten met verschillende doelgroepen peilden we naar hun noden. We spraken met de taxisector, de autodeelsector, projectontwikkelaars, logistiek, bedrijventerreinen, parkeergarages, … en vroegen hen wat hun plannen waren voor elektrische mobiliteit. In een tweede fase legden we hun verwachtingen naast de ambities en de visie van de stad. Dit vormde een goede basis van waaruit we een toekomstgerichte beleidsvisie voor de stad konden uittekenen. Naast een aantal beleidsmatige uitgangspunten, bevat de visie bovendien een eenvoudig plan van aanpak. Het geeft een duidelijk overzicht van welke realisaties de komende jaren nodig zijn voor elk locatietype en iedere doelgroep.

cirkelauto.png

Van visie naar uitrol op het terrein

De opdracht ging verder dan het uitwerken van een beleidsvisie: met de vooropgestelde behoeften als basis maakten we een plankaart op, een handig instrument dat tot op straatniveau een beeld geeft van waar de laadinfrastructuur hoort te komen. De stad zal de kaart de komende jaren gebruiken om de uitrol van de laadinfrastructuur op het terrein op te volgen. Tijdens het proces ondersteunden we EV Consult bij het participatieve luik en gaven we advies op hun uitgeschreven visie en de concessie.

Ontdek hier onze andere projecten rond elektrische mobiliteit

Bekijk al onze projecten