Green car policy VAB

VAB is volop bezig met de elektrificatie van zijn wagenpark. Daar komt heel wat bij kijken, en dus riep de oragnisatie de expertise van Traject in om hen te begeleiden. We hielpen hen alle vraagstukken rond deze transitie te beantwoorden: van het bepalen van de strategie en visie tot het opmaken van een TCO-model.

vab-elektrische-wagen.jpg

Elektrificatie… Niet op 1 2 3

Het elektrificatieproces is er een van lange adem dat een grote invloed heeft op een organisatie, dus wilden we zeker een aantal partijen betrekken. We nodigden de vlootverantwoordelijke, de mobiliteitsmanager, maar ook de HR manager en de financiële dienst uit voor een workshop, die draaide rond het huidig beleid, en focuste op de ambities, het toekomstig aanbod en welke keuzes VAB wil maken.

In deze workshop beslisten we over de pijlers die de nieuwe car policy bepalen, zoals het laadaanbod voor de medewerkers, de link met het mobiliteitsbudget, de keuze tussen aankoop en leasing, en nog veel meer. Dit hielp ons bij de volgende fase waarin we de car en laadpolicy uitschreven, het wagenaanbod bepaadlen en een correct TCO-model opmaakten.

skyline-beide.png

Iedereen mee voor een duurzaam resultaat

Nu alle keuzes gemaakt zijn, willen we de medewerkers warm maken voor het EV-verhaal. Via een enquête polsen we naar eventuele praktische barrières, bezorgdheden en de bereidheid om over te schakelen naar een elektrische wagen. We zorgen proactief voor een beschikbare FAQ en helpen VAB bij de opmaak van infosessies rond de nieuwe car policy.

Tot slot ondersteunen we VAB bij de implementatie van de elektrificatie door het kiezen van de juiste partner voor laadinfrastructuur en laadpassen. Via een benchmark van marktspelers helpen we het bedrijf de juiste keuze te maken.

Ontdek hier onze andere projecten rond elektrische mobiliteit

Bekijk al onze projecten